regulamin

Regulamin rezerwacji oraz korzystania z apartamentów w Świnoujściu PromenadaApartamenty.pl

W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień, oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku w naszych apartamentach w Świnoujściu, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
Nie przestrzeganie zasad obowiązujących w lokalach PromenadaApartamenty.pl może skutkować wydaleniem z obiektu, bez zwrotu poniesionych przez Gościa

1. Rezerwacja i płatności
Rezerwacje apartamentów Goście mogą dokonywać w następujący sposób:
– poprzez wysłanie zapytania na e-maila biuro @ promenadaapartamenty.pl
– lub telefonicznie – dzwoniąc pod nr +48 570 128 128 lub +48 570 129 129
Po złożeniu zapytania telefonicznie lub po wysłaniu na wskazany przez nas adres mailowy otrzymacie Państwo:
– potwierdzenie dostępności wybranego apartamentu,
– szczegółowy koszt całego pobytu,
– na wskazany przez nas nr konta należy wpłacić zadatek 30% opłaty rezerwacyjnej w ciągu 72 godzin, aby rezerwacja otrzymała status ostateczny,
– ZADATEK JEST POTWIERDZENIEM REZERWACJI APARATAMENTU.
Pozostała część kwoty zostaje wpłacona przez klienta gotówką w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy,
– BRAK WPŁATY OPŁATY REZERWACYJNEJ OZNACZA ANULOWANIE REZERWACJI.


2. Warunek najmu
Minimalny okres najmu wynosi:
a) poza sezonem minimum 2 doby,
b) w sezonie minimum 7 dób – przyjazdy/wyjazdy w soboty.


3. Zasady przekazania apartamentu
Gość zobowiązany jest do poinformowania (telefonicznie lub mailowo) najpóźniej dzień przed przyjazdem osobę kontaktową o planowanej godzinie odbioru kluczy.
Do apartamentu wprowadzić się można od godz. 15.00 w dniu przyjazdu. Nie pojawienie się klienta w dniu przyjazdu skutkuje automatyczną anulacją całej rezerwacji.
Po dokonaniu pozostałej wpłaty za koszt pobytu, Gość otrzymuje komplet kluczy oraz ewentualny pilot od bramy garażowej.
W sytuacji braku możliwości dotarcia na uzgodnioną wcześniej godzinę Gość zobowiązany jest powiadomić o tym telefonicznie osobę kontaktową.
Gość wraz z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy udaje się do apartamentu i na miejscu dokonuje jego przejęcia, poprzez sprawdzenie stanu lokalu i jego wyposażenia.
W celu zameldowania Gość okazuje dowód tożsamości oraz uiszcza pozostałą część kwoty za pobyt przy pobraniu kluczy do apartamentu.


4. Pobyt
– Gość jest odpowiedzialny za cały sprzęt znajdujący się w apartamencie.
– Za zagubienie kluczy lub pilota pobierana jest opłata w wysokości 300zł.
– Palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych w apartamencie jest zabronione. Za złamanie tej zasady Promenada Apartamenty obciąży gościa karą umowną wynoszącą 1.000 pln. Jeżeli z winy gościa dojdzie do uruchomienia systemu przeciwpożarowego, zostanie on dodatkowo obciążony kosztami nieuzasadnionego wezwania straży pożarnej.
– Na terenie wynajmowanych obiektów obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 06.00. 
– Zachowanie gości PromenadaApartamenty.pl oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, zachowuje się agresywnie w stosunku do obsługi PromenadaApartamenty.pl oraz nie stosuje się do zasad w nim panujących – nawet w trakcie trwania doby hotelowej i bez zwrotu poniesionej opłaty za nocleg.
– Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczanie apartamentu podczas nieobecności, rozumie się przez to m.in. : staranne domykanie drzwi i okien, nie zostawianie w apartamencie lub na tarasie otwartego ognia (świeczki, kadzidełka), włączonych urządzeń elektrycznych i otwartych kranów.
– Jakiekolwiek usterki w apartamentach prosimy zgłaszać telefonicznie w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
– Wynajmujący miejsca noclegowe nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane np. tymczasowym brakiem wody, prądu, windy, ogrzewania czy hałasami związanymi z pracami budowlanymi lub remontowymi.
– Łamanie zasad pobytu w apartamencie może spowodować natychmiastowe rozwiązanie umowy i wcześniejsze wymeldowanie klienta, przy czym koszty pobytu nie są zwracane.


6. Wykwaterowanie
6.1 Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godz 10.00.
6.2. W przypadku wyjazdu po godzinie 10.00 doliczona zostanie kolejna doba hotelowa przy czym Gość będzie musiał ją opłacić.
6.3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu klienta koszty niewykorzystanego pobytu nie zostaną zwrócone.
6.4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia apartamentu z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
6.5.Przed opuszczeniem apartamentu osoba odbierająca klucze dokonuje sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, wyposażenia i urządzeń w nim się znajdujących.